Лента с икони

В най-дясно на интерфейса на Shape, ще намерите лентата с икони за бързо достъп до компонентите, материалите, слоевете, профилоте (стоманени) и визаулните настройки.