Инструмента “LookForm”

Горе в дясно на интерфейса ще намерите “LookForm” инструмента. С него нагласяте предварително зададени изгледи, бързо и лесно.

Когато задържите “Ctrl” и преминете с мишката над някоя от посоките, ще видите изгледа отдолу.