Допълнителни начини за редактиране на солиди

Topic
Materials

Командата “Chamfer”

Как добавяте ъгъл към ръбовете на твърдо тяло в BricsCAD? За да направите това, трябва да използвате командата “Chamfer“.

  • Изберете ръбовете, които да създадете
  • Преместете динамично мишката, за да редактирате, или въведете ръчно стойност в полетата.

Така ще отрежете ъглите при 45°. След като бъдете създадени, можете да промените ъгъла с инструмените за манипулация или да използвате командата “Rotate Face“.

Команда “Fillet”

Как се получават заоблени ръбове в BricsCAD Shape? Всъщност е супер лесно! Използвайте командата “Fillet“! Изберете краищата, от които се нуждаете, и преместете мишката динамично, за да редактирате или въведете ръчно стойност в полетата.

Push/Pull

За да преместите лице, просто изберете и използвайте командата “Push/Pull“. За разлика от командата Extrude тази команда премества свързаните лица заедно с нея.

Sweep

С командата “Sweep“, може да създадете сложни фигури от линии. Първо изберете затворена 2D форма и след това изберете линията, по която да я наложите.

Изберете между интерактивен или стандартен режим. Интерактивната версия ви позволява да контролирате колко далеч по дадената крива да се наложи формата. Стандартният инструмент автоматично нанася формата по цялата дължина на кривата.

Revolve

Този елегантен инструмент е идеален за създаване на форми като бутилки с кола и вази.

  • Изберете инструмента.
  • Изберете затворен обект, който да се върти.
  • Изберете оста, около която да се въртите; x, y, z или изберете произволни две точки в работното пространство.
  • Задайте ъгъла за завъртане.

Изтеглете кравата Daisy