Лесно е да замените сегашната си CAD платформа с BricsCAD