Прозорец “Tips”

От дясната страна на интерфейса, ще намерите поле озаглавено “Tips”. Там ще намерите полезна информация за команди и начин на работа в BricsCAD Shape.


Също така показва допълнителна информация за команди, които в момента са активни.