Летна с основни инструменти

Под главното меню се намира лентата с главни инструменти. Тя ви дава бърз достъп до повечето от най-често използваните команди.