Запознаване с интерфейса и навигация в BricsCAD Shape

Ако не сте използвали CAD програма преди, може малко да се объркате на пръв поглед. Нека се разходим из главните елементи в интерфейса на BricsCAD Shape.