Обучение по BricsCAD Shape

Описание на курса Безплатно обучение по BricsCAD Shape – безплатен CAD софтуер. Започнете веднага и гледайте когато имате време. Вие получавате неограничен във времето достъп до материалите на това обучение.